Facebook chat
Bài hát: Chú Voi Con Ở Bản Đôn Tác giả: Phạm Tuyên
Chú voi con ở Bản Đôn 
Chưa có ngà nên còn trẻ con 
Từ rừng già chú đến với ngưởi 
Rất ham ăn với lại ham chơi..... 

Voi con ơi, voi con ơi 
Mau lớn lên có đôi ngà to 
Có sức đi khắp nẻo gần xa 
Kéo gỗ cho buôn làng của ta 

Chú voi con thật là khôn 
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn 
Đầu gật gù, đưa vẫy chiếc vòi 
Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui 

Voi con ơi, voi con ơi 
Mau lớn lên có thân mình to 
Khấp chốn Tây Nguyên còn nhiều voi 
Góp sức xây quê hương đẹp tươi
Các tin giới thiệu tiếp theo