Facebook chat
Menu
Thơ: Cháu chào ông ạ - Nguyễn Thị Thảo
Gà con nhỏ xíu
Lông vàng dễ thương
Gặp ông trên đường:
- Cháu chào ông ạ!
- Gà con ngoan quá!

Chú chim Bạc Má
Đậu trên cành cao
Gặp ông chim chào:
- Cháu chào ông ạ!
- Bạn chim ngoan quá!

Ngồi trên hòn đá
Một anh Cóc vàng
Cất giọng oang oang:
- Cháu chào ông ạ!
- Cóc vàng ngoan quá!
Nguyễn Thị Thảo Cúp pha lê