Bài thơ: Cây

5 Tháng Mười Hai, 2021 mamnonbanmai 0

CÂY Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ danh tay lá Che tròn một bóng râm Để mát người đi […]

Thơ: Khóc nhè

5 Tháng Mười Hai, 2021 mamnonbanmai 0

KHÓC NHÈ “Có ai đang khóc nhè Mà soi gương không bố Một đứa khóc đủ rồi Soi chi thành hai đứa”