Xem giỏ hàng “Móc khóa thú nhồi bông thỏ trắng” đã được thêm vào giỏ hàng.

Thú nhồi bông hình con gà

1.000.000

Chuẩn bị:
Tranh minh họa nội dung câu chuyện.
Bàn chải đánh răng, mô hình hàm răng.
Một số bài hát, bài thơ có liên quan đế nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện:

Danh mục: ,