Thơ: Con voi

1 Tháng Mười, 2021 mamnonbanmai 0

Thơ: Con voi Con vỏi, con voi Cái vòi đi trước Hai chân trước đi trước Hai chân sau đi sau Còn cái đuôi Đi […]