Bài Thơ: Thi chạy

3 Tháng Mười Hai, 2021 mamnonbanmai 0

BÀI THƠ: THI CHẠY Gà thách Cún chạy đi Cún nhảy vọt lên đầu Gà vỗ cánh cố đuổi Nhưng đuối sức về sau. Cún […]

Câu đố: Cây dừa

2 Tháng Mười Hai, 2021 mamnonbanmai 0

Câu đố: Cây dừa Cây gì thân cao Lá như răng lược Ai đem nước ngọt Đựng đầy quả xanh? (Đáp án – Cây dừa)

Câu đố: Cái đèn

2 Tháng Mười Hai, 2021 mamnonbanmai 0

Câu đố: Cái đèn Cái gì bật sáng trong đêm Giúp cho nhà dưới, nhà trên sáng ngời? (Đáp án – Cái đèn)