Bài hát: Cả tuần đều ngoan

Bài hát: Cả tuần đều ngoan

Thứ hai là ngày đầu tuần.

Bé hứa cố gắng chăm ngoan.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Hằng ngày bé luôn cố gắng.

Thứ sáu rồi đến thứ bảy.

Cô cho bé phiếu bé ngoan.

Chủ nhật cả nhà đều vui.

Vì bé ngoan suốt tuần.

Rate this post