Bài hát: Em là chú công an tí hon

Bài hát : Em là chú công an tí hon

Hôm nay em làm công an tí hon trên đường

Đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại

Hôm nay em làm công an tí hon gác đường

Xe nào đi ngược chiều, em thổi còi te te.

Em xung phong làm công an tí hon trên đường

Đứng chỉ lối cho xe các anh các chị

Em xung phong làm công an tí hon gác đường

Xe nào vượt đèn đỏ, em thổi còi te te.

Bài hát tham khảo thêm

 

Rate this post