Bài hát: Hoà Bình Cho Bé

Bài hát: Hòa Bình Cho Bé

Cờ hòa bình bay phấp phới dưới trời xanh biếc xanh
Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa
Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh
Nhịp đàn cùg vang tiếng hát tay vòng tay bé ngoan

4.8/5 - (5 bình chọn)