Bài hát: Vườn Trường Mùa Thu

Mùa thu [G]sang, chim líu lo
Nắm tay [C]nhau múa ca hòa [G]bình
Trời mây [D]xanh, nắng lung linh
Bướm tung tăng vui đùa theo [G]gió.

Vườn hoa [G]tươi, thơm ngát hương
Nắm tay [C]nhau múa ca tưng [G]bừng
Là la [D]la lá la la
Chúng cháu vui trong vườn hoa [Am]tươi
Chúng cháu [D]vui trong vườn mùa [G]thu.