Bài thơ: Cô và mẹ

Bài thơ: Cô và mẹ

Buổi sáng bé chào mẹ

Chạy tới ôm cổ cô

Buổi chiều bé chào cô

Rồi sà vào lòng mẹ

Mặt trời mọc rồi lặn,

Trên đôi chân lon ton

Hai chân trời của con

Là mẹ và cô giáo.

Tác giả của bài thơ cô và mẹ: Trần Quốc Toàn

Rate this post