Bài thơ: Đất và gạch

Đất và gạch

Đất vào lò tôi luyện
Lửa hun nóng đêm ngày
Đất sẵn sàng chịu đựng
Nằm mơ một ngày mai

Là gạch hồng chắc khỏe
Xây nên cửa nên nhà…
Muốn trở thành có ích
Gian khổ phải vượt qua.

Rate this post