Bài thơ dậy sớm

Bài thơ dậy sớm

Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi răng hàng trước mặt

Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông
– Ồ núi ngủ lười không
Giờ mới đang rửa mặt…

4/5 - (1 bình chọn)