Bài thơ Gà gáy

Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô Gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bới cào, Nét chữ xiêu vẹo, Hàng thấp hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn quả trứng, Ai ai cũng thèm.

Bài thơ Gà gáy

Thấy trời đã sáng
Gà gáy ó…o…
Đua nhau gà gáy
Gà gáy thật to
Ò ó o … o.

Tham khảo thêm bài thơ hay cho bé

 

Rate this post