Bài thơ: Ơ kìa bạn chim sâu

Ơ KÌA CÓ BẠN CHIM SÂU

Ơ kìa có bạn Chim Sâu
Đầu không đội mũ đi đâu thế này
Mùa hè nắng chói gắt gay
Về nhà bị ốm mời thầy thuốc sang
Thầy thuốc căn dặn nhẹ nhàng:
“Thấy trời hè nắng phải mang mũ liền”.

Rate this post