Bài thơ: Thăm nhà bà

Bài thơ: Thăm nhà bà


Đến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập
Chúng lật đật
Chạy thật nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu: “Chiếp, chiếp”
Gà mãi miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát.

Tác giả: Như Mao.
Nguồn: sưu tầm.

4.9/5 - (59 bình chọn)