Bài thơ: Trăng sáng

Bài thơ: Trăng Sáng

Sân nhà em sáng quá,
Nhờ ánh trăng sáng ngời,
Trăng tròn như quả bóng.
Lơ lửng mà không rơi.

Những đêm nào trăng khuyết,
Trông giống con thuyền trôi.
Em đi trăng theo bước,
Như muốn cùng đi chơi.

Tác giả: Nhược Thủy

Rate this post