Bài thơ: Tuổi khỉ

Tuổi khỉ

Chào năm mới Giáp Thân
Tuổi cầm tinh con khỉ
Đã nhanh nhẹn đôi chân
Đôi tay càng dai dẻ

Khỉ ở rừng hái quả
Chuyền cành thấp cành cao
Từng đàn vui hối hả
Như người vượn thuở nào

Khỉ ở trong rạp xiếc
Mặc áo quần bảnh bao
Lái xe rồi đẩy tạ…
Làm đủ trò… tuyệt sao!

Khỉ ở trong ti vi
Tôn Ngộ Không láu lỉnh
Có ai dám so bì
Với Tề Thiên Đại Thánh?

Còn khỉ ở lớp em
Mỗi “con” là mỗi vẻ
Đứa thì thích ăn kem
Đứa chơi bi, chơi nẻ…

Đứa thì nghịch như quỷ
Đứa thì hiền như nai
Nhưng đồng tâm hợp ý
Đều ăn vóc học hay.

Rate this post