Bé tập cắm hoa

Bé tập cắm hoa là một trong những môn mĩ thuật vừa nhẹ nhàng lại vừa mang tính thẫm mĩ cao.

Mục đích

Hình thành sự khéo léo.

Nâng cao tính thẩm mỹ ở trẻ.

Chuẩn bị

– Hoa các loại có thể bằng giấy hoặc miếng xốp, … cũng có thể là hoa thật.

– Miếng cắm hoa bằng xốp hay bình hoa thật.

Tiến hành

Bày sẵn trước mặt trẻ tất cả các vật dụng cần thiết cho việc cắm hoa.

Cô có thể hướng dẫn trẻ cắm hoa.

Trước đó, cô có thể cắm một bình hoa để trẻ quan sát và làm theo. Sau đó, cô gợi ý cho trẻ cắm hoa theo ý thích của trẻ.

Kết thúc hoạt động

Trẻ nào hoàn thành sớm nhất và đẹp nhất thì trẻ đó được phần thưởng và nhận được lời khen của cô và các bạn.

Rate this post