Cách làm chú gà bông từ vải dạ

Cách làm chú gà bông từ vải dạ

Chuẩn bị
– Vải dạ màu vàng, đỏ, cam
– Kim, chỉ màu
– Kéo
– Bông nhồi
– 2 hạt cườm đen

Cách làm

1. In file mẫu hình các bộ phận chú gà trên giấy, cắt giấy làm mẫu, đặt mẫu trên vải dạ và cắt theo mẫu.

2. Cắt vải dạ màu vàng thành các bộ phận của chú gà bông: 2 tấm thân, 2 tấm đầu, 4 tấm cánh, 1 tấm mào gà. Cắt vải dạ đỏ thành 3 tấm nơ, cắt vải dạ cam thành 2 tấm mỏ, 4 tấm chân.

3. Khâu 3 tấm vải đỏ thành hình chiếc nơ

4. Khâu 2 tấm màu cam làm mỏ chú gà. Lưu ý: chỉ khâu ½ tấm hình. Đặt tấm mào gà vào giữa 2 tấm đầu, khâu đường viền mép, chừa đoạn trống nhồi bông vào bên trong và khâu kín. Khâu thêm 2 hạt cườm màu đen làm đôi mắt.

5. Tiếp tục khâu phần thân, chân, cánh, nhồi bông vào bên trong

6. Khâu cố định phần cánh trên phần thân theo mẫu.

 

Rate this post