Câu đố: Con gà mái

Câu đố: Con gà mái

Có cánh mà chẳng bay xa
Đẻ trứng cục tác, cục ta từng hồi
Ấp trứng, khi trứng nở rồi
Suốt ngày cục cục, kiếm mồi nuôi con.

(Là con gì? – Con gà mái)