Câu đó về các loại lá

Câu đố: Lá sen

Lá gì chiếc nón hứng sương
Hứng mưa, hứng nắng dân hương đất trời?

Đáp án: Lá sen

Câu đố: Lá cọ

Lá gì làm nón, lợp nhà?
Thay ô che nắng, mặn mà đường quê?

Đáp án: Lá cọ

Câu đố: Lá cây hoa hồng

Lá gì mép có răng cưa

Nơi cây hoa quý trong thơ, trong đời?

Đáp án: Lá cây hoa hồng

Câu đố lá mùng tơi

Lá gi bà thích nấu canh
Tên nghe gợi nhớ bức tranh quê nghèo ?

lá mùng tơi

Câu đó lá mít

Lá gì tuổi nhở rất yêu
Gấp đàn trâu mộng vui reo nổ trời ?

lá mít

Câu đố lá quỳnh

Lá gì là mẹ của hoa
Đêm trăng mơ mộng nở ra trắng ngời ?

lá quỳnh

Câu đó lá chanh

Lá gì mẹ vẫn gội đầu
Thịt gà thiếu nó ăn nào có ngon?

lá chanh

Câu đó lá dừa

Lá gì như chiếc lược xinh
Chị mây thường chải tóc mình sớm hôm ?

lá dừa

Câu đố lá mía

Lá gì vút thẳng lưỡi gươm
Nuôi cây vị ngọt làm đường ta xơi ?

lá mía

Câu đố lá đu đủ

Lá gì không thiếu không thừa
Xòe tay múa gió nô đùa tắm trăng ?

lá đu đủ

Câu đó lá trầu

Lá gì bé hái tặng bà
Ăn rồi môi cứ như là thoa son ?

lá trầu

Câu đó lá sen

Lá gì chiếc nón hứng sương
Hứng mưa , hứng nắng dâng hương đất trời ?

lá sen

Câu đố lá cọ

Lá gì làm nón lợp nhà
Trung du đất Tổ qua là thấy ngay ?

lá cọ

Câu đố lá xấu hổ

Lá gì biết thẹn lạ thay
Hễ ai động tới ngủ ngay tức thì ?

lá xấu hổ