Cô giáo em là hoa Ê Ban

Bài hát: Cô giáo em là hoa Ê Ban

Sương long lanh, rẫy nương xanh con suối quanh lưng đồi thanh thanh
Hoa Ê Ban nở trắng lưng nương
Cái nắng xôn xao theo em tới trường
Xa xa kia là làng buôn ta, có cô giáo trẻ có lời em ca
Khi lên lương khi qua suối, em ngắt cánh hoa tặng cô giáo mình
Ề hế, Ế hê, Ê hê hế
Ề hế, ế hê, ề hê hế
Này cánh hoa em tặng cô giáo là cánh hoa của làng buôn
Hoa Ê Ban của núi rừng ta xinh như cô giáo trên buôn làng xa,
Hoa Ê Ban của núi rừng ta xinh như cô giáo trên buôn làng xã
Ề hế, Ế hê, Ê hê hế
Ề hế, ế hê, ề hê hế.

Cô giáo em là hoa Ê-ban/Thảo Nhi

Rate this post