Dạy trẻ phòng chống xâm hại trẻ em trong thời gian nghỉ covid ở nhà

Dạy trẻ phòng chống xâm hại trẻ em trong thời gian nghỉ covid ở nhà. Giúp trẻ hiểu thế là là xâm hại (các hành động không được phép chạm vào cơ thể được gọi là xâm hại), và biết cách phòng tránh xâm hại.