Dạy trẻ phòng chống xâm hại trẻ em trong thời gian nghỉ covid ở nhà

Dạy trẻ phòng chống xâm hại trẻ em trong thời gian nghỉ covid ở nhà. Giúp trẻ hiểu thế là là xâm hại (các hành động không được phép chạm vào cơ thể được gọi là xâm hại), và biết cách phòng tránh xâm hại.

Rate this post