Đề tài: Cô bé quàng khăn đỏ

Đề tài: Cô bé quàng khăn đỏ
ĐỀ TÀI: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

I. Mục đích:
– Trẻ hiểu nội dung và nhớ được những chi tiết chính của câu truyện.
– Rèn luyện kĩ năng tô màu cô bé quàng khăn đỏ.
– Giáo dục trẻ biết vâng lời ngừơi lớn.
II. Nội dung tích hợp:
– Âm nhạc:hát và vận động theo nhạc bài “Mẹ yêu không nào”.
– Thể chất: vận động bò zích zắc
– Môi trường xung quanh: các thành viên trong gia đình.
– Tạo hình: làm bánh tặng bà.
III. Chuẩn bị:
-Rối, câu truyện cô bé quàng khăn đỏ.
-Nhạc bài hát ” Mẹ yêu không nào”.
-Bột cho trẻ làm bánh.

4/5 - (1 bình chọn)