Đề tài: Cùng xếp theo quy luật

Đề tài: XẾP HÌNH THEO QUY LUẬT

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
– Trẻ biết xếp thep quy luật có 5 đối tượng.
– Mạnh dạn khi thực hiện bài tập.
CHUẨN BỊ:
– Bảng, rổ đủ với số trẻ.
– Đồ chơi trong lớp.
– Bài tập đủ với số trẻ.
TIẾN TRÌNH:
Cùng đi khám bác sĩ

Tạo tình huống có 5 bạn cùng đi khám bác sỹ. Bạn hình tròn tới đầu tiên. Bạn thứ 2 là bạn hình vuông tiếp theo là bạn hình tam giác, đến bạn hình chữ nhật và cuối cùng là bạn hình cột. Nhưng khi vào khám ai cũng giành được vào khám trước. Lớp lá 1 giúp các bạn cho ý kiến ai sẽ vào khám trước ?

Cô giới thiệu với trẻ về cách xếp theo quy luật có 5 đối tượng.
Trẻ xếp hình theo quy luật

L1: Mỗi trẻ sẽ chọn cho mình những đồ chơi mà mình thích sau đó về và xếp theo qui luật có 3 đối tượng.

L2: Mỗi trẻ sẽ chọn cho mình những đồ chơi mà mình thích sau đó về và xếp theo qui luật có 5 đối tượng.

Chọn hình phù hợp
Vẽ hình phù hợp vào chỗ trống theo đúng quy luật

Rate this post