Đề tài mầm non: Vẽ bàn tay

Đề tài mầm non: Vẽ bàn tay của bé
Lứa tuổi 3-4

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Dạy trẻ chơi với bàn tay.
– Dạy trẻ chơi làm quen màu nước.
– Dạy kỹ năng: Vẽ bằng tay với màu nước.
– Phát triển cổ tay, ngón tay, bàn tay.
– Giáo dục: Dạy trẻ chơi màu nước gọn gàng, sạch sẽ.

II. CHUẨN BỊ:

– Các dĩa màu nước nhiều màu đủ cho trẻ.
– Các lọ sữa (Vẽ mặt tạo thành búp bê).
– Giấy vẽ đủ cho trẻ.
– Bài hát: Búp bê, Lắc cái tay
– Trò chơi: Bé đàn, ngón tay nhúc nhích, đập bàn tay xuống đất.

III. HƯỚNG DẪN:

1. Họat động 1: Chơi với bàn tay

– Cô cùng trẻ chơi tự do các trò chơi
+ Ngón tay nhúc nhích
+ Làm cá bơi
+ Chơi với rối ngón tay
– Cô gợi ý trẻ chơi. Cô hỏi trẻ:
+ Con chơi gì đấy?
+ Bàn tay, ngón tay của con như thế nào?

2. Hoạt động 2: Chơi vẽ ngón tay

– Cô đưa thùng ra và hỏi trẻ “Cô có cái gì đây?”
– Cho trẻ quan sát và đoán.
– Cô cho mỗi trẻ tự lấy một lọ sữa (giả làm búp bê).
– Cô giới thiệu màu nước và yêu cầu trẻ dùng ngón tay nhúng màu nước vẽ lên làm áo búp bê.
– Cô chơi vẽ cùng trẻ (Quan sát giúp đỡ trẻ).
– Cô cho trẻ chơi với búp bê cuả mình và hát bài “búp bê”.

3. Hoạt động 3: Chơi vẽ bàn tay

– Cho trẻ chơi:đập bàn tay và cùng hát
– Cô đưa ra tranh mẫu (hoa được in màu bằng bàn tay)
– Cô cho trẻ tự lấy giấy và yêu cầu trẻ chơi vẽ các bông hoa.
– Cô quan sát từng trẻ và hỏi trẻ
+ Con đang làm gì?
+ Vẽ hoa bằng gì?
• Kết thúc:
– Trẻ tự gắn tranh, quan sát trò chuyện cùng cô và vận động bài “lắc cái tay cho đều”.