Đề tài: Thủ đô của bé

Đề tài: Thủ đô của bé (lớp Lá)
Đề tài: THỦ ĐÔ CỦA BÉ
Lứa tuổi :5-6

I.Mục đích – Yêu cầu:

Trẻ gọi tên ba miền: miền bắc, trung, nam, phân biệt 3 vùng trên bản đồ.
Trẻ nhận biết một vài tỉnh thuộc ba miền. Biết Thủ đô Hà Nội thuộc miền Bắc.
Nhận biết một số địa danh của Hà Nội: Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm, biết sự tích Hồ Hoàn Kiếm
Đoán tên bài hát, hát được một số bài hát về Bác Hồ, biết ngày tháng năm sinh của Bác Hồ.
Nhận biết chữ h, k.
Rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ qua hoạt động kể chuyện.

II. Chuẩn bị:

Bài giảng tương tác activprimery
Sơ đồ: bản đồ Việt Nam, các thẻ số: 1,5,8,9,0
Một số hình ảnh về truyền thuyết Hồ Gươm.

III. Hoạt động:

1. Hoạt động 1: Việt nam có những miền nào?

Trẻ xác định vị trí 3 miền trên sơ đồ bản đồ Việt Nam, gọi tên các miền và chữ cái đứng đầu mỗi miền.

2. Hoạt động 2: Bé tìm thăm Lăng Bác Hồ

Trẻ tìm xem Lăng Bác thuộc miền nào?
Chia trẻ thành 4 nhóm, lần lượt chọn các chữ số, lắng nghe và đoán tên bài hát, biểu diễn diễn cảm bài hát bé vừa nghe.
Tìm các chữ số xếp vào lịch: ngày sinh của Bác.
Trò chuyện về Bác Hồ

3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về Hồ Hoàn Kiếm

Cùng trẻ ôn lại sự tích Hồ Hoàn Kiếm.
Các nhóm sắp xếp 3 bức tranh theo đúng thứ tự và thảo luận về 3 bức tranh, sau đó đại diện mỗi nhóm kể câu chuyện về những bức tranh trên
Xác định vị trí các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam bắt đầu bằng chữ h.

Rate this post