Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm

Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ
*Môn : (Trọng tâm) LQVH
Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm
*Môn (tích hợp): LQCV
Ôn chữ g, y
*Môn (tích hợp): AN
Múa với bạn Tây nguyên
Lớp MG 5 tuổi-GV: Văn Thiên Hương-huyện Tân Phước-Tiền Giang

I) Mục tiêu :

Được quan sát mô hình Hồ Gươm, được nghe cô kể chuyện diễn cảm, được tham gia trả lời câu hỏi về nội dung chuyện. Tất cả trẻ đều hiểu nội dung chuyện, nhận biết tính cách người anh hùng dân tộc Lê Lợi thông qua hành động, lời nói, biết được di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương. Rèn phản xạ nhanh, biết diễn đạt ý tưởng, nhận biết chữ g, y. Giáo dục trẻ lòng yêu nước, kính trọng các vị anh hùng dân tộc, yêu thích các điệu hát Tây nguyên.

II) CHUẨN BỊ:

– Mô hình Hồ Gươm.
– Tranh truyện Sự tích Hồ Gươm (4 tranh).
– Đồ Múa Lân.
– Câu đối – Một số chữ cái rời.
– Trang phục để đóng vai.

III) PHƯƠNG PHÁP:

– Kể diễn cảm
– Trực quan
– Đàm thoại