Đề tài: Xem Ai Cao Nhất Nào

Chủ điểm: GIA ĐÌNH
Đề tài: Xem Ai Cao Nhất Nào?
lớp lá.

I. Mục đích yêu cầu:

• Trẻ nhận biết được cách so sánh chiều cao 2 đối tượng.
• Hình thành cho trẻ các kỹ năng so sánh, hình thành ngôn ngữ biểu tượng toán học: cao nhất, cao hơn, thấp nhất.
• Phát triển kỹ năng quan sát và thao tác đặt chồng, đặt cạnh, so sánh chiều cao
• Biết kết hợp chơi cùng bạn.

II. Chuẩn bị:

• Rối nhân vật truyện: gà cồ giận mẹ.
• Thẻ tranh các vật dụng trong gia đình: ly, tủ, bàn (có đủ ba kích thước)
• Bảng nỉ

Rate this post