Du học sinh Cao đẳng Anabuki tại Nhật Bản

Lịch trình các buổi trực tiếp: 31 tháng 7 (CN) 16: 40-17: 40
Phân loại: Tư nhân
Trang web: https://ana.anabuki.ac.jp/japanese/en/index.php
Các câu hỏi từ bên ngoài Nhật Bản: 123@anabuki.ac.jp
Các câu hỏi từ bên trong Nhật Bản: kokusai@anabuki.ac.jp

Anabuki College Group là một nhóm trường dạy nghề với 14 trường dạy nghề ở khu vực Chugoku-Shikoku. Theo mạng lưới này, chúng tôi đã không ngừng cải thiện môi trường giáo dục và tiếp tục đào tạo “những chuyên gia yêu thích môi trường này” bằng cách thiết lập các khóa học và chuyên ngành khác nhau đáp ứng nhu cầu của thời đại. Kể từ khi khai trương, khoảng 39.000 sinh viên tốt nghiệp đã hoạt động tích cực trong cộng đồng các doanh nghiệp, bệnh viện và cơ sở.

Rate this post