Giáo án: Bé chọn xe nào

GIÁO ÁN
LỨA TUỔI: 25 – 36 THÁNG
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
ĐỀ TÀI: BÉ CHỌN XE NÀO

HOẠT ĐỘNG CHÍNH: NBPB HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN
HOẠT ĐỘNG KẾT HỢP: XẾP SÁT CẠNH

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Rèn luyện khả năng chú ý lắng nghe và ghi nhớ không chủ định
– Luyện tập nhận biết hình vuông, hình tròn qua các trò chơi
– Làm quen kỹ năng phân loại hình tròn, hình vuông
– Kết hợp: cháu xếp các hình sát cạnh nhau
– Giáo dục: cháu chú ý lắng nghe. Cháu tự cất đồ chơi vào góc theo yêu cầu cô

CHUẨN BỊ

– Hình vuông hình tròn lớn bằng thùng carton
– Hình vuông, hình tròn nhựa
– Nhạc: một đoàn tàu

TỔ CHỨC

• Hoạt động 1: nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn

– Tạo tình huống. Cô đưa hình vuông, hình tròn (lớn)
– Yêu cầu trẻ chọn 1 hình theo ý thích và khảo sát hình
+ Hỏi trẻ: con cầm hình gì đây?
Tại sao con biết nó hình tròn?
Hình vuông có lăn được không?
Cho trẻ trải nghiệm hình tròn lăn được, hình vuông không lăn được
– Trẻ tiếp tục chơi với hình của mình
– Cô đưa hình vuông, yêu cầu trẻ có hình vuông đặt sát cạnh hình vuông của cô
– Cô đặt hình tròn sát cạnh hình vuông, yêu cầu trẻ có hình tròn đặt sát cạnh hình tròn của cô
– Quan sát: các hình tạo ra tàu hỏa
Hỏi cháu: giống xe gì kêu xình xịch
– Cô phát mỗi cháu 1 hình làm vé lên tàu
– Cho cháu chơi làm một đoàn tàu (kết hợp với nhạc) (2 lần)
– Tạo tình huống: tàu hỏa ngừng xuống sân ga
– Chơi trò chơi: chạy về đúng hình (2 lần)

Hỏi cháu: hình gì?

Chơi lần 1: chạy về nhà hình vuông, hình tròn

+ Bạn nào có vé hình vuông chạy về nhà hình vuông
+ Bạn nào có vé hình tròn chạy về nhà hình tròn
Chơi lần 2: các cháu đổi vé với nhau. Chơi chạy về nhà hình vuông, hình tròn

• Hoạt động 2: phân loại hình

– Phát cho mỗi cháu thêm 1 hình
Mỗi cháu 2 hình (1 hình tròn, 1 hình vuông)
Hỏi cháu: con cầm hình gì?
– Chơi trò chơi: cho hình đi chơi
+ Hình vuông đi chơi (đẩy hình vuông lên)
+ Hình vuông đi về (kéo hình vuông về)
Tương tự cho hình tròn đi chơi
– Gắn hình lên bảng nỉ

Yêu cầu:

+ Cháu có hình vuông gắn lên bảng nỉ hình vuông
+ Cháu có hình tròn gắn lên bảng nỉ hình tròn
– Cháu thực hiện, cô cùng trẻ kiểm tra

5/5 - (1 bình chọn)