Giáo án: Đi dép lần 2

GIÁO ÁN
BỘ MÔN : Thơ
ĐỀ TÀI : Đi dép lần 2
KẾT HỢP : Thể dục đi trong đường hẹp
LỚP : 19 / 24 tháng

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  • Cô đọc diễn cảm 3 bài thơ
  • Phát triển ngôn ngữ từ : “đi dép … êm êm”
  • Trẻ đọc vuốt theo cô từ cuối bài thơ
  • Trẻ hiểu được nội dung bài thơ và biết được công dụng của đôi dép

II. CHUẨN BỊ

  • 10 / 13 đôi dép – tranh chủ điểm
  • Búp Bê – Máy – Băng
  • Mô hình

III. CÁCH TIẾN HÀNH 

HOẠT ĐỘNG CÔ HOẠT ĐỘNG CHÁU
Trẻ ngồi quanh cô
Hoạt động 1: “bóng to … bóng nhỏ”

À! Ai gõ cửa lớp mình đó con?

– Búp bê đến lớp tặng cho lớp hộp quà

– Cô mở cho các con cùng xem nha

– Trong hộp quà có cái gì? “Đôi dép”

– Cô cũng có bài thơ về đôi dép

– Cô đọc cho các con nghe cùng nghe một lần

Cô cho cả lớp đọc lại 1,2 lần

Cô cho từng bé lên đọc cùng cô

Hoạt động 2: hát “dạo chơi”

Cô đàm thoại với trẻ

Mình đã tới vườn hoa rồi

– Vậy các con phải đi dép để giữ chân cho sạch

Cô cho trẻ mang dép, bế búp bê, đi trong đường hẹp và đọc bài thơ đi dép 1,2 lần

Hoạt động 3: hát “đôi dép xinh”

Trẻ bế theo búp bê và nhún nhảy theo bài hát

3.7/5 - (4 bình chọn)