Giáo án: Những chú bướm xinh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH
CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT
ĐỀ TÀI : Những chú bướm xinh

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

– Trẻ biết tạo hình con bướm từ bao nylon, giấy
– Kỹ năng dán, gấp, kết, biết phối hợp màu sắc trang trí cánh bướm theo nguyên tắc đối xứng.
– Trẻ biết tính chất của bao nylon : mềm, mỏng, trong, có thể thổi phồng, đựng đồ.
– Phát triển trí tưởng tượng của trẻ qua việc tạo hình con bướm
– Trẻ thể hiện cảm xúc khi múa hát, trang trí bướm.

II. CHUẨN BỊ 

– Bao nylon, giấy
– Giấy thủ công, kéo, hồ
– Dây kết.

III. PHƯƠNG PHÁP – BIỆN PHÁP

– Phương pháp trò chơi
– Dùng lời nói
– Thực hành

IV. TIẾN HÀNH

Hoạt động của cô Hoạt đọng của trẻ
Hoạt động 1 : “Những cái bao diệu kỳ”

– Cho trẻ chơi với bao nylon :

– Thi đua thổi bao nylon xem ai có bao to, căng nhất.

– Tạo những tiếng kêu bằng cách đập các bao đã thổi, chà vào nhau tạo âm thanh “sột soạt”

– Căng bao để nhìn mọi vật xung quanh vì nó trong suốt.

– Thử giơ cao và thả xuống xem như thế nào ? (Bay được)Tại sao ? Vì nó nhẹ.

→ KL : Bao nylon mỏng, nhẹ, trong suốt.

– Bao nylon còn làm được gì hay chỉ để chơi ? (Đựng đồ, làm đồ chơi…)

– Làm con bướm từ bao nylon, kết hợp kể cho trẻ nghe câu chuyện  “Bướm lớn lên như thế nào ?”

Hoạt động 2 : Những chú bướm xinh

– Nói chuyện với trẻ về chú bướm, kết hợp gợi ý tưởng, biểu tượng về cách làm, cách trang trí…

– Hướng trẻ nói lại cách làm bướm từ bao nylon, cách trang trí khác… (chú ý kỹ năng buộc dây, tạo đối xứng)

– Giới thiệu thêm nguyên vật liệu bằng giấy để làm con bướm (Xếp giáy kỷ năng cũ, buộc dây tạo đối xứng ðmới)

– Tổ chức cho trẻ thực hành để tạo ra các chú bướm, xinh từ nguyên vật liệu bao và giấy.

Hoạt động 3 : “Ai khéo nhất”

Cô tổ chức các hoạt động cho trẻ chơi với sản phẩm làm ra :

Chơi đi thăng bằng bằng cách dang hai tay ra, đặt bướm lên tay và đi không làm rơi bướm.

Cho những chú bướm bay bằng cách thổi.

Hát múa bài “Con bướm vàng”

Trang trí lớp từ những chú bướm.

Làm nhân vật để kể chuyện về bướm.

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Chia nhóm cùng chơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Trẻ tham gia : nói cách làm bướm, cách trang trí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Trẻ thực hiện

– Trẻ cùng tham gia các hoạt động với cô.

Rate this post