Giáo trình tiếng Việt nâng cao cho người nước ngoài quyển 1

Tiếng Việt Nâng cao (Quyển 1) là cuốn thứ ba trong bộ giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài. Đây cũng là cuốn đầu của chương trình Tiếng Việt Nâng Cao (trình độ B). Cuốn sách gồm 12 bài, trong đó có 10 bài học và 2 bài ôn tập.

Cấu trúc mỗi bài có sự thay đổi: Phần Khởi động, Trao đổi thảo luận, Thông tin được bổ sung vào mỗi bài. Phần Khởi động mở đầu cho mỗi bài nhằm tạo không khí tự nhiên, tập trung sự chú ý của người học; Phần Trao đổi thảo luận góp phần khuyến khích người học nói và tư duy bằng Tiếng Việt; phần Thông tin cung cấp cho người học những kinh nghiệm và hiểu biết cần thiết khi sống ở Việt Nam.

Các bài luyện tập, thực hành, các bài tập đọc hiểu cũng như bài tập về nhà được mở rộng và nâng cao nhằm phát triển và tăng cường các kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết của người học. Hệ thống từ vựng và ngữ pháp cần thiết cùng một loạt các chủ đề thông dụng giúp người học nắm bắt Tiếng Việt và ứng dụng trong giao tiếp một cách hiệu quả.

Dưới đây là mục lục cuốn Tiếng Việt Nâng Cao Q1:

Bản chữ viết tắt – Initial Table

Bài 1: Chuẩn bị đi Việt Nam .

Bài 2: Ở khách sạn.

Bài 3: Ở nhà hàng.

Bài 4: Các dịch vụ.

Bài 5: Thuê nhà.

Bài 6: Ôn tập .

Bài 7: Xin học.

Bài 8: Làm quen với cuộc sống ở Việt Nam.

Bài 9: Thói quen – Sở thích – Nguyện vọng.

Bài 10: Tình bạn.

Bài 11: Tiếp khách.

Bài 12: Ôn tập.

BẢNG TỪ -Glossary

BẢNG TRA CỨU NGỮ PHÁP – Index of Grammar

PHỤ LỤC CÁC BÀI NGHE – Tape scripts

ĐÁP ÁN Ô CHỮ – Crossword Puzzle Answer

Rate this post