Hệ thống dạy và học tương tác – một giải pháp dạy và học hoàn chỉnh

Hệ thống dạy và học tương tác – một giải pháp dạy và học hoàn chỉnh

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và xã hội, xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và tạo môi trường học tập mang tính tương tác là mối quan tâm hàng đầu của ngành giáo dục cũng như các bậc phụ huynh.

Từ trước đến nay, hình thức tác động từ giáo viên đến trẻ đang được sử dụng phổ biến .Nhưng chỉ dừng lại ở tác động một chiều. Trong xu hướng đổi mới phương pháp giảng dạy hiện nay theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm” thì nguyên tắc “Tương tác đa chiều, đa đối tượng” tỏ rõ tính ưu việt của nó. “Tương tác đa chiều, đa đối tượng” là sự tác động qua lại không chỉ một chiều giữa thầy với trò (“thầy → trò”) mà còn có sự tác động trở lại của trò với thầy (“trò → thầy”) và giữa nhiều học trò với nhau (“trò ↔ trò”) trong quá trình giáo dục nói chung và trong giảng dạy một môn học cụ thể nói riêng .

Hệ thống dạy và học tương tác (DIGITAL INTERACTIVE CLASSROOM) là một giải pháp dạy và học hoàn chỉnh, tích hợp phần mềm và phần cứng. Đây là hệ thống bảng điện tử thông minh tương tác trực tuyến, tạo môi trường tương tác toàn diện, thu hút sự tập trung chú ý của trẻ, kích hoạt khả năng tư duy, sáng tạo với những bài giảng thật sự sinh động, liên kết với thực tế cuộc sống.Dạy học tương tác là xu hướng mới của giáo dục hiện nay. Hình thức dạy học này mang đến cho người học một môi trường lý tưởng để kiến tạo và tự chiếm lĩnh kiến thức thông qua các họat động được thiết kế bởi người dạy. Người học có điều kiện phát triển mạnh mẽ tính chủ động, tư duy sáng tạo và các kỹ năng sử dụng những công cụ hiện đại của khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn đối với sản phẩm đào tạo.

Trong các hình thức dạy học tương tác, sử dụng phần mềm và các phòng học đa chức năng có nối mạng internet hoặc mạng nội bộ tỏ ra có nhiều ưu điểm và được nhiều nước trên thế giới quan tâm theo đuổi. Kết hợp với các hình thức hội thảo và thực hiện các tiểu luận theo nhóm, dạy học tương tác tạo ra sự phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giảng dạy

Hiện nay, chương trình giáo dục mầm non đang từng bước đổi mới cả nội dung, phương pháp ,hình thức tổ chức hoạt động.Vấn đề quan trọng nhất là tạo một môi trường giáo dục tương tác tốt cho trẻ. Nếu việc tổ chức hoạt động dạy học tương tác được quan tâm đúng mức sẽ tạo điều kiện cho cả giáo viên và trẻ phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động. Bên cạnh, trẻ sẽ chủ động, tự tin khi tiếp cận với các sản phẩm công nghệ thông tin mới.

Rate this post