Kế hoạch giáo dục khối họa mi lứa tuổi mẫu giáo 3 đến 4 tuổi

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 – 2018 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3 -4 TUỔI : KHỐI HỌA MI

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 – 2018

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3 -4 TUỔI : KHỐI HỌA MI

Hoạt động

Tuần I

Tuần II

Tuần III

Tuần IV

Đón trẻ – Thể dục sáng

* Đón trẻ; Thứ 2 hàng tuần: Chào cờ + Sinh hoạt tập thể. Thể dục sáng theo nhạc Erobic; Thứ 3 + thứ 5: Tập với quả bông

Hoạt động học

Thứ 2

Khám phá

Khám phá

Khám phá

Khám phá

Làm quen Tiếng Anh

Làm quen Tiếng Anh

Làm quen Tiếng Anh

Làm quen Tiếng Anh

Thứ 3

  Âm nhạc 

     Văn học  

  Âm nhạc 

     Văn học  

Thứ 4

Vận động

Vận động

Vận động

Vận động

Làm quen Tiếng Anh

Làm quen Tiếng Anh

Làm quen Tiếng Anh

Làm quen Tiếng Anh

Thứ 5

Tạo hình

Tạo hình

Tạo hình

Tạo hình

Thứ 6

Làm quen với toán

Làm quen với toán

Làm quen với toán

Làm quen với toán

Hoạt động ngoài trời

* Hoạt động có mục đích
* Trò chơi vận động
* Chơi tự chọn

Hoạt động giáo dục sớm Glenn Doman

Trẻ học vận động, học toán, học đọc, học môi trường xung quanh dưới sự hướng dẫn của giáo viên

Hoạt động góc

* Góc gia đình;  Góc nấu ăn; Góc bán hàng; Góc tạo hình; Góc âm nhạc; Góc toán; Góc văn học; Góc xây dựng

Hoạt động chiều

* Hoạt động ôn luyện

* Hoạt động rèn kỹ năng

* Chơi tự chọn tại góc