Bài hát: Đố bạn

Trèo cây nhanh thoăn thoắt

Đố bạn biết con gì?
Đầu đội hai cái ná
Đúng là chú Hươu Sao
Hai tai to phành phạch
Đúng là chú Voi to.
Trông xem kìa, trông xem kìa! ai đi như thế kia
Phục phà phục phịch, đúng là bác Gấu đen.

Hồng Ngọc

Rate this post