Bài hát: Voi làm xiếc – Lời Phạm Hiền

Bài hát: Voi làm xiếc – Lời Phạm Hiền

Đung đưa vòi nào voi to đùng.
Đi trên một sợi dây tơ mành.
Bước đều, bước bước đều.
Vui sướng ghê voi đi thật tài.