Bài hát: Voi làm xiếc – Lời Phạm Hiền

Bài hát: Voi làm xiếc – Lời Phạm Hiền

Đung đưa vòi nào voi to đùng.
Đi trên một sợi dây tơ mành.
Bước đều, bước bước đều.
Vui sướng ghê voi đi thật tài.

Rate this post