Sáng tạo những con vật ngộ nghĩnh từ các hình cơ bản cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi

Sáng tạo những con vật ngộ nghĩnh từ các hình cơ bản cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Trẻ biết tạo thành các con vật từ bàn tay.

Kỹ năng:

– Trẻ biết sử dụng bàn tay để tạo thành các con vật khác nhau.

– Phát triển kỹ năng khéo léo của đôi tay, khả năng sáng tạo và phối hợp để có bức tranh đẹp.

– Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của mình về bức tranh .

Rate this post