Thơ: Con chuồn chuồn ớt

Bài Thơ: Con chuồn chuồn ớt

Tác giả Xuân Nùng

Con chuồn chuồn ớt
Suốt ngày rong chơi
Mình mang màu lửa
Đỏ như than vùi

Chuồn chuồn ớt ơi
Đừng bay lên đồi
Chẳng may bén lửa
Cháy rừng mắt vui!

Con chuồn chuồn ớt
Mang lửa đi chơi
Bé rình để bắt
Chỉ nhằm tóm đuôi.

Rate this post