Thơ: Giờ ăn cơm

Thơ: Giờ ăn cơm

Đến giờ ăn cơm

Vào bàn bạn nhé

Nào thìa, bát, đĩa

Xếp cho ngay ngắn

Khi đã có cơm

Bạn nhớ mời cô

Xúc cho gọn gàng

Chớ có vội vàng

Cơm rơi, cơm vãi

Bạn để vào đĩa

Nhớ ăn hết xuất

Thế là được khen.

Rate this post