Thơ: Hai chú gà con

Thơ: Hai chú gà con

Hai chú gà con,
Đi chơi với nhau.
Chú che cái dù,
Chú đội mũ trên đầu.
Đang nói chuyện vui,
Tay trong cánh tay.
Ngó hai chú gà,
Ra bạn thân ai tày.
Rồi hay!

Đâu thấy đàng xa,
Con giun khá to.
Chú quăng cái dù,
Chú liệng mũ co giò.
Tay đã rời tay,
Lanh ai nấy xơi.
Cả hai cắm đầu,
Lao mình đến con mồi.
Thật vui!

Hai chú gà con,
Không hơn kém nhau.
Tới nơi tức thì,
Cùng kéo hai đầu.
Lôi kéo hồi lâu,
Giun kia đứt đôi.
Cả hai té nhào,
Xoa đầu u một hồi.
Chừa thôi!
(Sưu tầm)

Rate this post