Thơ: Ông mặt trời – Chủ đề về các hiện tượng thiên nhên

Thơ : Ông mặt trời (Chủ đề: Các hiện tượng thiên nhên)

Ông mặt trời

Ông mặt trời óng ánh
Tỏa nắng hai mẹ con
Bóng mẹ và bong con
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông

Ông ở trên trời nhé!
Cháu ở dưới này thôi
Hai ông cháu cùng cười
Mẹ cười đi bên cạnh
Ông mặt trời óng ánh

Ngô Thị Bích Hiền

Rate this post