Truyện của bé bi học nói

Bé bi học nói âm “r”

Bé Bi không nói được âm “ r ”.Khi chơi cùng các bạn ở ngoài sân, lâu lâu có bạn bảo:
– Này bé Bi, hãy nói “Thuyền rồng” đi!
Bé Bi lại nói: “ Thuyền lồng”.
– Nói: “ Con ruồi ” đi!
Bi liền nói: “ Con lười”
– Bảo: “ Cá rô ” đi!
Bi lại bảo: “ Cá lô”. Các bạn cứ cười nhạo Bi mãi làm Bi tức lắm.
Một hôm Bi chơi với các bạn nhưng đã nói sai câu gì đó và các bạn lại bắt đầu châm chọc cậu bé. Bi buồn rầu nên đã bỏ đi và trèo lên mái một nhà tắm thấp rồi khóc thúc thít.
Bổng một con quạ bay tới, đậu lên hàng rào và kêu: “ Crrrraaa!”
Bé Bi buộc miệng lại kêu lên nhưng alị ra là: “ Klllaaa!”
Con quạ nhìn Bi, nghiêng đầu, tắc tắc mỏ rồi liến thoắng các kiểu:

– Karrr, kraa, krrr, rrra, rrra…

Bé Bi thì nói: “ Klala, klll, klklkl,…”
Suốt nữa tiếng Bi nói tiếng quạ, chú đặt lưỡi ở mọi hình thế trong miệng và bật hết hơi mà chưa có kết quả. Khi lưỡi chú đã mệt, môi chú truề ra thì bỗng dưng chú thành công:

– Krrrrrrrrrraaaa!

Tốt quá. Tựa như một đống đá lăn rào rào trên mặt sỏi: “r…r…r…”
Bi mừng quá vội tụt xuống khỏi mái nhà, miệng không ngớt rung “ r” cho khỏi quên.
Đang bò xuống thì bị tuột tay. Cũng may mái nhà thấp, Bi chỉ rơi xuống bụi cây nhỏ nên không việc gì.
Bi đứng dậy, chạy đến chổ các bạn đang chơi, vui mừng kêu lên:

– Mình nói được chữ “ r ” rồi!

– Vậy hả, thì nói xem nào! – Các bạn bảo Bi

Bé Bi nghĩ một chút rồi nói: “ Nắng rung rinh”.
Thật ra thì Bi định nói “Lung linh”, nhưng lại lẫn lộn cả. Nhưng các bạn chẳng ai còn để ý nữa vì Bi đã nói “r” được rồi mà!
( E.I Tsarusin – Liên Xô)

Rate this post