Tung bóng bằng hai tay

I. Mục dích yêu cầu:

• Kiến thức:
_Trẻ biết thực hiện động tác tung bóng bằng hai tay.

• Kỹ năng:

_ Thực hiện chính xác ác bài tập phát triển chung.
_ Thực hiện đúng kỹ năng tung bóng bằng hai tay. Khi tung bóng trẻ biết dùng sức của đôi tay để tung bóng về phía trước.
_ Chơi trò chơi hứng thú.

• Phát triển:

_Cơ tay, cơ vai
_Khả năng chú ý khi thực hiện
_ Tập trẻ định hướng trong không gian.

• Giáo dục:

_ Mạnh dạn, tự tin
_ Không chen lấn, xô đẩy nhau.

II. Chuẩn bị:

_ Bóng màu xanh, đỏ vàng
_ Ba rổ đựng bóng xanh, đỏ,vàng.
_ Máy hát, băng nhạc.

III. Hướng dẫn:

• Khởi động:

Giáo viên mở nhạc, trẻ khởi động các tư thế: đi kiễng gót, đi bình thường, đi bằng gót, chạy chậm, chạy nhanh.
Cho trẻ về đội hình hai hàng ngang

• Trọng động:

_ Động tác 1: Vươn vai
Tư thế cơ bản: Dứng tự nhiên, tay thả xuôi
Nhịp 1: Hai tay giang ngang
Nhịp 2: Về tư thế chuẩn bị, tay hạ xuống.

_ Động tác 2: Thỏ nhảy về tổ
Tư thế cơ bản: Đứng tự nhiên, hai tay co trước ngực, nhảy về phía trước

• Tung bóng bằng hai tay:

*Hoạt động 1:
Trò chơi “Con thỏ”

Đàm thoại và tạo tình huống:
+ thỏ tặng bóng gì?màu gì?
+ Với quả bóng này con sẽ chơi những gì?
Vận động cơ bản

* Hoạt động 2:

Giáo viên làm mẫu.

_ Lần 1: Không giải thích.
_ Lần 2: Giải thích: Khi nghe gọi đến tên mình, đi đến vạch tay cầm quả bóng.
_Chuẩn bị: Đứng tự nhiên tay cầm bóng đưa ra phía trước, hơi cúi người. Khi nghe hiệu lệnh, đưa thẳng bóng bằng hai tay, hất mạnh bóng về phía trước, chạy nhặt bóng và bỏ vào rổ cùng màu.
*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
• Lần: 4 trẻ
• Lần 2: 8 trẻ
Trò chơi vận động
• Lần: Dứng đối diện và tung bóng
_ Gà mẹ, gà con và diều hâu.
Cách chơi: Cô là gà mẹ, các con là gà con cùng đi chơi và hát bài: “Gà con keu chiếp, theo mẹ đi mồi, gặp diều trên trời, liền kêu lên chiếp chiếp.”
Gà con chạy nhanh về nhà.
+Chơi lần 1: Giáo viên nhập vai gà mẹ
+ Chơi lần 2: Giáo viên nhập vai dièu hâu
Hồi tĩnh: di quanh phòng hít thở nhẹ nhàng.

Rate this post