Vẽ con vịt đơn giản cho bé từ 3 đến 5 tuổi

Bé có biết con vật nào thường kêu “quạc quạc” không nhỉ? Đó chính là con vịt. Sau đây là các đường nét vẽ con vịt đơn giản cho bé từ 3 đến 5 tuổi.

hướng dẫn vẽ con vịt

Hình 2: Các đường nét vẽ con vịt

các đường nét vẽ con vịt

Hình 3: Các đường nét vẽ con vịt

hướng dẫn vẽ con vịt

Hình 4: Các đường nét vẽ con vịt

cách vẽ con vịt

Hình 5: Các đường nét vẽ con vịt

Rate this post