Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả

I – Thực trạng :

Trường Mẫu Giáo Đại Hưng là xã được tách ra từ xã Đại Lãnh địa bàn xã cách sông đò, núi, suối khe, phương tiện đi lại không được thuận lợi trong mùa mưa lũ ,địa bàn kéo dài từ Thôn An Tân đến làng Yều, làng có đồng bào dân tộc thiểu số tỉ lệ 90% được tách từ huyện Hiên để nhập vào huyện Đại Lộc.

Trường có 9 lớp ở 8 điểm cách nhau ở mỗi lớp từ 1-3 km có 2 thôn An Tân, thôn Yều cách nhau từ 10-12 km từ cơ sở chính, số lượng học sinh huy động hằng năm từ 200-300 cháu gồm 3 độ tuổi, Bé, Nhở, Lớn.

Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của trường có 13 người.

Trong đó : Cán bộ quản lý : 2
Đảng viên : 2
Trình độ Đào tạo cao Đẳng Sư phạm Mẫu Giáo 12+3
Đội ngũ giáo viên : Tổng số : 9
Biên chế : 2, HĐDH : 7
Đảng viên : 1
Trong đó : + Giáo viên phụ trách : 9 cô/9 lớp
+ Trình độ đào tạo : 12 + 2 : 7
09 + 1 : 1
Chưa qua đào tạo : 1 Đang theo học THSP 12 + 2
Hiện đang có 2 giáo viên đang theo học hệ cao đảng 12 + 3
Nhân viên :2
Đảng viên : 1
Trình độ đào tạo : Tốt nghiệp TC kế Toán : 1
* Về độ tuổi đội ngũ
25->35 tuổi có : 5 giáo viên
35->40 tuổi có : 4 giáo viên
40 tuổi trở lên : 4 giáo viên
Về cơ sở vật chất của trường ,các lớp học đều có trang bị đầy đủ để phục vụ yều cầu giảng dạy, chăm sóc các cháu từ 3->5 tuổi.

Nhấn vào đây để lấy file hoàn chỉnh

Rate this post