Bà còng đi chợ trời mưa

Bà còng đi chợ trời mưa

Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép, tôm nhặt được trả bà mua rau

Hình ảnh minh họa: Bà còng đi chợ trời mưa

Video bài hát bà còng đi chợ trời mưa

Rate this post