Truyện: Đôi bạn nhỏ (Khối Chích Bông)

Hai bạn Gà con và Vịt con rủ nhau đi kiếm ăn. Vịt xuống ao mò ốc. Còn Gà con ở lại trên bãi cỏ tìm giun. Bỗng đâu một con Cáo xông đến, nó đuổi bắt Gà con. Sợ quá, Gà con kêu lên:

– Chiếp, chiếp, cứu tôi với, cứu tôi với ! Nghe tiếng gà kêu, Vịt bơi thật nhanh vào bờ, Vịt gọi bạn:

– Vít vít, Vịt đây, Vịt đây !

Gà chạy đến, trèo lên lưng Vịt. Vịt cõng bạn Gà trên lưng, bơi ra xa. Cáo không bắt được Gà, nó đành bỏ đi.

Vịt và Gà vui sướng hát:

– Lá là la…la, ta đã bơi xa…xa. Ê, con Cáo gà, con Cáo ác

Rate this post